Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /pcde.pl/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Polskie Centrum Doradztwa Energetycznego - Klauzula Informacyjna

 

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Centrum Doradztwa Energetycznego z siedzibą w Kielcach. Adres e-mail do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne w szczególności :
a) do realizacji celu lub celów, zgodnie z wyrażoną w tym zakresie zgodą osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych,
b) do prawidłowego wykonania umowy ,której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
c) do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
d) do innych celów zgodnych z prawem określonych w art. 6 ust. 1 RODO.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak niezbędnych danych może jednak wpłynąć negatywnie na spełnienie celów określonych w punkcie 2.

4. Dane osobowe będą przechowywane w okresie trwania umowy oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń z umowy. Po tym czasie dane osobowe zostaną usunięte.

5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu.

6. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy RODO.

7. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.

logo

Dla Klientów