Program Czyste Powietrze przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej szacuje wsparcie blisko 4 mln domów jednorodzinnych.

 

 Projekt bez tytułu 9

 

W tym artykule przedstawię odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z dofinansowaniem. Zapraszam!

 

1. Jakie są założenia Programu Czyste Powietrze?

Ministerstwo zakłada, że ciągu 10 lat 80% domów kwalifikujących się do programu skorzysta z dofinansowania. Kompleksowość programu polega na tym, że obok wymiany pieca mamy termomodernizację domu aby właściciel mógł mniej płacić za jego ogrzewanie.

 

2. Kto może skorzystać z Programu Czyste Powietrze?

Każdy właściciel domu jednorodzinnego, który:

a) planuje wymianę pieca/ wymienił piec, na co może przestawić odpowiednie dokumenty;

b) zaczął budowę domu i posiada faktury od stycznia 2018r. także może skorzystać z dofinansowania. 

 

Obowiązuje zasada, że przedsięwzięcie możemy zacząć maksymalnie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 

3. Jakie warunki trzeba spełnić?

Jest kilka podstawowych reguł, wskazujących sytuacje do uzyskania dofinansowania:

I. Jeśli mamy dom jednorodzinny, w którym planowane lub realizowane są przedsięwzięcia, bardzo ważną zasadą, o której powinniśmy pamiętać jest ta, że nie możemy zakończyć prac przed złożeniem wniosku.

II. Jeśli w naszym domu jednorodzinnym są lokale użytkowe, to nie mogą one przekraczać 30% powierzchni.

III. W przypadku nowo stawianych domów, właściciele mogą skorzystać z programu jeśli nie zgłosili jeszcze zakończenia budowy.

Aby wejść do programu:

- dla budynku istniejącego- musimy wymienić swój kocioł staropalny na nowy, odpowiadający wymaganiom programu;

- w przypadku właśnie stawianego budynku- podstawowym warunkiem jest zakup urządzenia odpowiadającego wymaganiom programu Czyste Powietrze.

 

Dotacja na wymianę pieca przysługuje nam gdy nie mamy możliwości podłączenia się do sieci ciepłowniczej/ gazowej.

 

4. Jaką kwotę dofinansowania można otrzymać?

Min. kwota dofinansowania to 7 tys. zł a maksymalna 53 tys. zł.

Formy dofinansowania są 3: dotacja, pożyczka lub połączenie obu rozwiązań

Wysokość dofinansowania określona jest procentowo i zależy od dochodów przypadających na jednego członka rodziny. Dofinansowanie obejmuje przedział od 30% (ulga podatkowa) do nawet 90% poniesionych kosztów.

 

Dotację otrzymujemy po wykonaniu inwestycji. Dokonujemy zakupów, podpisujemy umowę, zbieramy rachunki, piszemy wniosek o płatność. Następnie jeśli zostanie stwierdzone wykonanie tego działania, np. zostanie wymieniony piec i pracownik WFOŚiu to potwierdzi, wówczas czas oczekiwania na wypłatę dotacji to ok. 3 miesiące. Jest też druga możliwość, w przypadku gdy nie mamy wystarczających środków na pokrycie kosztów przedsięwzięcia należy skorzystać z pożyczki, która jest wypłacana bezpośrednio na konto wykonawców. Po zrealizowaniu termomodernizacji udzielona jest dotacja, a beneficjent spłaca tylko oprocentowanie.

 

5. Jakie działania oraz urządzenia obejmuje Program Czyste Powietrze?

Stary piec możemy wymienić na:

- kotły na paliwo stałe

- ogrzewanie gazowe

- kocioł na olej opałowy

- ogrzewanie elektryczne

- pompę ciepła.

 

Przykładami elementów i prac, które obejmuje dofinansowanie są:

- gazowy kocioł kondensacyjny

- centralne ogrzewanie

- stolarka okienna i drzwiowa

- mikroinstalacja fotowoltaiczna do produkcji własnego prądu (pożyczka BOŚ)

- wyposażenie instalacji w nowe zawory elektrostatyczne

- termomodernizacja ścian

- wymiana rur

- docieplenie fundamentów

- dach

- strop nad nieogrzewaną piwnicą

- podłoga na gruncie

- remonty po przeprowadzonych pracach (np. gładź po wymianie rur).

 

 

 

6. Jakie są dodatkowe korzyści tego programu?

Oprócz wskazującego przez nazwę programu zadbaniu o jakość powietrza poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń (które wciąż będą emitowane ze starych kotłów węglowych) do nawet 60%,  w Polsce uda się zredukować o ok. 40% redukcji emisji dwutlenku węgla (cel klimatyczny).

W skali osobistych, podstawowych korzyści zwiększamy domowy budżet dzięki oszczędnościom finansowym.

 

7. Podsumowując, jakie kroki trzeba podjąć aby skorzystać z dofinansowania?

 

Krok 1

Sprawdź potrzeby budynku. Program przewiduje maksymalne kwoty jednostkowe, od których będzie dotacja, dlatego, żeby oszacować poniesione koszty należy zapoznać się z ofertą przypadającą na każdy zakupiony element/ usługę, których potrzebujemy. Dużą wygodą jest rzetelna ocena potrzeb modernizacyjnych, którą pomaga określić audyt energetyczny (dowiedz się więcej tutaj: 790 30 30 10).

 

Krok 2

Zapoznaj się z zasadami i instrukcjami Programu.

 

Krok 3

Złóż wniosek w wersji on-line lub osobiście w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Pamiętaj, że zaświadczenie o dochodach przedstawiasz w postaci deklaracji podatkowej PIT lub jeśli np. jesteś rolnikiem będą to inne formy zaświadczeń opisane m.in. we wniosku.

 

Krok 4

Przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przyjedzie pod adres domu, by potwierdzić, że jest nieocieplony, a piec podlega wymianie.

 

Krok 5

Podpisz umowę o dotację/ pożyczkę/ dotację+pożyczkę.

 

Krok 6

Od momentu podpisania umowy w ciągu 24 miesięcy powinieneś zakończyć prace termomodernizacyjne. Inwestycje finansowane są z przyłączami. Źródło ciepła powinno być prawidłowo zamontowane, a my jako właściciele domu korzystającego z dofinansowania okazujemy dokumentację zakupów.

 

 

                                                                                                                                                                                    Sara Kocot

 

 

 
 

logo

Dla Klientów