13 lipca 2015 roku Polskie Sieci Elektroenergetyczne udostępniły do konsultacji projekty Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną (PRSP) na lata 2016-2025.

Na sesji Towarowej Giełdy Energii w dniu 2 lipca 2015 roku sprzedawano zielone certyfikaty nawet po 99 zł/MWh. Tak niską wartość w historii notowań zanotowano tylko w lutym 2013 roku.

Od 7 lipca 2015 roku Bank Ochrony Środowiska S.A. wznowił nabór wniosków o dofinansowanie małych instalacji OZE w ramach programu Prosument. Jednakże tylko do 31 lipca 2015 roku będzie realizowany na dotychczas obowiązujących zasadach. Jakie zmiany nas czekają?