Odnawialne Źródła Energii: Słońce

Działanie energii słonecznej jest wykorzystywane przez człowieka od zarania dziejów. Już nasi przodkowie korzystali z niej w celu suszenia mięsa, ryb oraz owoców by w krótce budować domy z glinianych cegieł, które również schły na słońcu. Od tamtych czasów minęły tysiące lat, a człowiek nauczył się wykorzystywać energię słoneczną w celu wytwarzania ciepła (OZE-T) oraz energii elektrycznej (OZE-E).

Cechą charakterystyczną dla energii słonecznej jest duże zróżnicowanie dobowe, miesięczne i roczne w jej pozyskiwaniu. Promienie słoneczne w miesiącach letnich mogą przewyższać nasłonecznienie w miesiącach zimowych aż siedmiokrotnie: w czerwcu i lipcu miesięcznie na 1m2 dociera ponad 150kWh energii słonecznej, podczas gdy w grudniu i styczniu niespełna 25kWh.

 

Kolektory słoneczne – bezpośrednia produkcja energii cieplnej.

Zadaniem kolektorów słonecznych jest zamienianie promieniowania słonecznego na ciepło, które wykorzystywane jest do ogrzewania instalacji wodnych oraz wspomagania ogrzewania. Najważniejszym elementem kolektora słonecznego jest absorber, który jest odpowiedzialny za przechwytywanie promieniowania słonecznego i zamienianie go na ciepło w czynniku grzewczym, którym może być np. krążący w instalacji wodny roztwór glikolu lub woda.

Ilość pozyskiwanej energii jest uwarunkowana od godzinowych i sezonowych sum energii słonecznej docierającej do absorbera, a także sprawności urządzeń i odpowiedniego usytuowania kolektorów.

Kolektory słoneczne najczęściej są stosowane do podgrzewania wody użytkowej, wspomagania centralnego ogrzewania, chłodzenia budynków oraz wytwarzania ciepła technologicznego.

Oprócz korzyści finansowych dzięki instalacji kolektorów słonecznych dbamy o środowisko: produkując ciepło kolektory nie emitują szkodliwych związków i nie powodują powiększania się dziury ozonowej.

 

Panele Fotowoltaiczne – bezpośrednia produkcja energii elektrycznej

Panele fotowoltaiczne służą do zamieniania mocy promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Główną częścią urządzenia jest ogniwo fotowoltaiczne, które tworzą cienkie warstwy półprzewodników, najczęściej wykonane z krzemu. Ogniwa te generują napięcie elektryczne, gdy padają na nie promienie słoneczne.

Ilość wyprodukowanej przez moduły fotowoltaiczne energii jest uzależniona nie tylko od wydajności samych urządzeń, ale także od poziomu nasłonecznienia i umiejscowienia instalacji PV.

Moduły są łatwe do zainstalowania i zintegrowania z budynkami, a dodatkową korzyścią z instalacji PV jest oszczędność, gdyż nie trzeba martwić się częstymi podwyżkami cen prądu. W ostatnich latach ceny prądu rosły średnio o 5 % rocznie.

logo

Dla Klientów