Odnawialne Źródła Energii: Ziemia

Biomasa (ziemia) jest najczęściej wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii. Stanowi całość istniejącej na Ziemi materii organicznej oraz wszystkie jej stałe i ciekłe substancje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego ulegające biodegradacji. Dzięki wykorzystywaniu biomasy możliwe jest spożytkowanie odpadów oraz zagospodarowanie nieużytków.

Biomasę przelicza się na jednostki wagowe (gramy, kilogramy) a także jednostki energii (kaloria, dżule) oraz węgiel organiczny. Biomasa po odparowaniu wody przybiera postać suchej lub świeżej masy organizmów żywych.

 

Pompy ciepła

Są to urządzenia, które wykorzystują do ogrzewania ciepło wytwarzane dzięki przemianom termodynamicznym. Ich zadanie polega na wymuszaniu przepływu ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Pompa dostarcza ciepło do źródła górnego, w którym ogrzewa wodę (lub powietrze), która krąży w instalacji grzewczej. Pompy ciepła nie wytwarzają zatem ciepła, a jedynie przekazują je z dolnego do górnego źródła.

Pompa ciepła pobierając 1 kWh energii elektrycznej pobiera ze środowiska 1-4 kWh ciepła. Następnie przekazuje do otoczenia łącznie 2-5 kWh ciepła. Urządzenie jest tanie w eksploatacji ponieważ dostarcza więcej ciepła, niż zużywa energii. Z tego samego powodu pompa ciepła jest najtańszym elektrycznym sposobem na ogrzewanie elewacji. Dodatkowo jest atrakcyjna wszędzie tam, gdzie nie jest możliwe skorzystanie z innych odnawialnych źródeł ciepła.

 

Biogazownie

Biogazownie pozwalają na wytwarzanie energii elektrycznej oraz ciepła jednocześnie.

Do produkcji biogazu w biogazowniach jako substratów używa się organicznych materiałów wsadowych takich jak komunalne odpady organiczne, osady ściekowe, obornik, odpady zielone oraz substraty z produkcji roślinnej i upraw energetycznych.

W fermentorze pozbawionym tlenu i światła w temperaturze ok 40°C mikroorganizmy rozkładają substraty. Produktem końcowym fermentacji jest biogaz, którego głównym składnikiem jest metan. Biogaz zawiera także żrący siarkowodór. Resztki przefermentowanych substratów można wykorzystać jako wysokiej jakości nawóz.

Wytworzony w biogazowni prąd jest przesyłany bezpośrednio do sieci elektrycznej.

Uzyskane w procesie ciepło może być wykorzystywane do ogrzewania budynków lub suszenia np. drewna.

 

logo

Dla Klientów