Kto nie zdążył się zgłosić, w styczniu będzie miał drugą szansę! W tym artykule podajemy więcej szczegółów.

Projekt bez tytułu87

 

13 stycznia 2020 r. rozpocznie się drugi nabór do programu ,,Mój Prąd." Przypomnijmy, że pierwszy nabór trwał do 20 grudnia 2019r. W tej sytuacji może zastanawiać czy z drugiego naboru mogą skorzystać właściciele instalacji zamontowanych w okresie między 20.12.19 a 13.01.2020r.  Tak, zgodnie z zasadami programu wydatki mogą zostać poniesione w tych dniach i można spokojnie ubiegać się o dofinansowanie.

 

Wiadomo już także, że program potrwa do wyczerpania budżetu (który w przyszłym roku ma zostać powiększony) lub do końca 2025 r.

 

Kiedy koszty są kwalifikowalne?

Jeśli zostały poniesione w okresie między 23.07.2019 r. a 31.12.2025 r.

 

Mój Prąd w liczbach

- 58,8 tys. ton- o tyle rocznie zredukowaliśmy emisję szkodliwego dwutlenku węgla

- 65 mln zł- tyle zatwierdzono i wypłacono dotacji

- 13,5 tys.- tyle instalacji Polacy zamontowali na swoich dachach w pierwszym naborze programu

- 73,5 MW- taką lączną moc osiągnęły powyżej wspomniane instalacje

- 73,5 GWh- tyle zielonej energii rocznie wygenerują te instalacje

- 90%- tyle budżetu zostało jeszcze do dyspozycji.

 

 

Kontynuacja prac nad programem przewiduje doprecyzowanie warunków dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych.

 

"Mój Prąd" to jeden z największych europejskich programów finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, które wytwarzają prąd na własne potrzeby. Warunkiem skorzystania z programu jest umowa kompleksowa, która reguluje kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej z wytworzonej mikroinstalacji.

 

Aby zamówić darmową wycenę swojej instalacji fotowoltaicznej, skontaktuj się z nami: +48 790 30 30 10. Aby zobaczyć i dotknąć urządzenia fotowoltaiczne, mogą Państwo wybrać się w dniach 26-27.02.2020r. do Kielc na Targi ENEX Nowa Energia. Możemy się tam spotkać :)

 

logo

Dla Klientów