13 lipca 2015 roku Polskie Sieci Elektroenergetyczne udostępniły do konsultacji projekty Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną (PRSP) na lata 2016-2025.

Projekt stanowi aktualizacje PRSP na lata 2010-2025 opracowanego zgodnie z nowelizacją ustawy prawa energetycznego.

Według danych z 30 kwietnia 2015 roku Polskie Sieci Elektroenergetyczne podpisały umowy na przyłączenie nowych jednostek wytwórczych konwencjonalnej energii elektrycznej o mocy 13 091 MW oraz 8 067 MW z odnawialnych źródeł energii.

PSE Innowacje przewiduje wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce w latach 2015-2025 o 17% do poziomu 190 TWh. Alternatywne prognozy Agencji Rynku Energii mówią o wzroście w tych latach o 15% do 186 TWh, natomiast Krajowa Agencja Poszanowania Energii prognozuje zużycie energii elektrycznej w 2025 roku na poziomie 187 TWh.  

W związku z rosnącym popytem na energię elektryczną oraz wyłączeniami przestarzałych bloków w elektrowniach w najbliższych latach PSE w wariancie realistycznym przewiduje problemy związane z niedoborem wymaganej nadwyżki mocy począwszy od drugiej połowy 2015 roku, aż do końca 2018 roku. Najgorsza sytuacja będzie miała miejsce we września 2016 roku.

Po roku 2018 sytuacja chwilowo poprawi się, ale tylko na 3 lata. Od 2021 roku sytuacja będzie stale się pogarszać, a niedobory wymaganej nadwyżki mocy mogą sięgać nawet 3500 MW.

logo

Dla Klientów