Dla swoich Klientów Enea stworzyła elektroniczne biuro obsługi, dzięki któremu można szybko i wygodnie przez Internet sprawdzić bieżący stan faktur i je opłacać, weryfikować salda i terminy płatności a także zakupić kody do liczników przedpłatowych.

Grupa podała ostatnio informację, że nowy system informatyczny jest już dostępny dla wszystkich Klientów, co znaczy, że ok 2.5 miliona Klientów firmy może już swobodnie korzystać z elektronicznego biura obsługi.

Dzięki wdrożonemu przez Eneę nowemu systemowi obsługi Klienta, ten ma stały dostęp do historii płatności i zużycia energii. Oprócz tego Enea daje możliwość wyboru elektronicznej faktury zamiast tradycyjnej papierowej wersji, która przychodziła pocztą, oraz możliwość aktualizacji swoich danych kontaktowych.

Nowoczesny i jednolity system informatyczny pozwala na liczenie i wystawianie faktur, a dodatkowo rejestruje kontakty z Klientami.

Wdrażanie nowego systemu dla Klientów z całej Polski przebiegało etapami. Rozpoczęło się już w połowie ubiegłego roku, kiedy to jako pierwsi dostęp do elektronicznego biura obsługi mieli Klienci z obszaru szczecińskiego, bydgoskiego, gorzowskiego, zielonogórskiego oraz poznańskiego, żeby w końcu objąć zasięgiem cały kraj.

Enea S.A. należy do ścisłej czołówki polskich sprzedawców i dystrybutorów energii elektrycznej oraz cieplnej. Jest jednym z największych przedsiębiorstw w kraju. Grupa sprzedaje prąd na terenie całej Polski oraz jest głównym dostawcą energii elektrycznej w północno zachodniej Polsce.

logo

Dla Klientów