W 2015 r. na zmianę sprzedawcy paliw gazowych zdecydowało się prawie 24 tys. przedsiębiorstw więcej niż w roku poprzednim. Od 2012 r. liczba odbiorców zmieniających dostawcę gazu wzrosła 146 razy.

Polacy mają szansę na swobodną zmianę sprzedawcy gazu dopiero od 2011 r., podczas gdy wybór dostawcy energii mamy już od 2007 r. Początkowo odnotowano jedynie kilka przypadków zmiany dostawcy gazu, w następnych okresach ich liczba wzrosła do zaledwie 210 w roku 2012, 429 w roku 2013 i do 7007 w 2014.

Okazję decydowania od kogo kupujemy energię elektryczną lub gaz dało nam unijne prawo TPA (Third Party Access), które zostało wdrożone także do polskiego prawa energetycznego. Urząd Regulacji Energetyki wyjaśnia, że w dużej mierze od chęci wariacji sprzedawcy gazu zależy m.in. stopień świadomości odbiorców i ich motywacja do wprowadzania zmian w obrębie energetyki, a także ilość konkurencyjnych ofert czy łatwość procesu zmiany kontrahenta.

W Polsce rocznie zużywa się ponad 15 mld m3 gazu, w tym ponad 5 mld m3 zużycia przypada na gospodarstwa domowe i firmy sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Według statystyk aż 99% przedsiębiorstw korzysta z oferty PGNiG. Konkurencję od kilku lat tworzą przede wszystkim Enea, Ewe, Fiten oraz RWE.

W związku z postępującą liberalizacją rynku gazu, Urząd Regulacji Energetyki cyklicznie przeprowadza badania mające na celu ocenę realnego korzystania z możliwości prawa wyboru doręczyciela gazu wśród odbiorców. Badania te ukazują w prosty i wiarygodny sposób rozwój konkurencyjnego rynku gazu.

Z obserwacji wynika, że ludzie mają bardzo nikłą świadomość tego, od kogo kupują gaz. Szacuje się, że w najbliższych latach nastąpi wzrost liczby zmian sprzedawców gazu, co będzie wynikiem kampanii edukacyjnych oraz rosnącej konkurencji na rynku.

logo

Dla Klientów