Mimo, że na początku roku pojawiły się ostrzeżenia przed możliwymi niedoborami mocy we wrześniu 2016, Ministerstwo Energii zapewnia Polaków, że poziom rezerw mocy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) jest wystarczający. Rezerwa przewyższa średnio o 18% prognozowane zapotrzebowanie w kraju na moc, czyli około 4,5 GW.

Według Polskich Sieci Elektroenergetycznych wizja niedoborów mocy jest mocno przesadzona i oparta na błędnych wnioskach wysnutych z przeprowadzonej przez PSE analizy bilansowej. Fałszywy wynik analizy nie uwzględnia bowiem sytuacji, w której operator systemu przesyłowego (OSP) stosuje środki służące do bilansowania mocy w KSE. Działania te obejmują między innymi usługi systemowe w postaci interwencyjnej rezerwy zimnej, zwiększanie generacji mocy przez jednostki wytwórcze będące poza centralnym dysponowaniem oraz redukcję zapotrzebowania odbiorców z polecenia operatora przesyłowego.

PSE zaznacza, iż analiza bilansowa miała do 2016 roku jedynie charakter prognozowy i była oparta o dane z poprzednich lat zebrane od wytwórców.

Operator dodaje, że najbardziej miarodajne bilanse przeprowadzone na początku bieżącego roku przewidują nadwyżki mocy wymaganej dla września 2016 r.

Przyszłość również zapowiada się bez problemów w dostawie mocy: wstępne bilanse wykazują, że w latach 2017 i 2018 rezerwy mocy będą wystarczające.

logo

Dla Klientów