Największe w Polsce spółki dystrybuujące energię: Enea, Energa, PGE, Tauron i RWE złożyły do UOKiK wniosek w sprawie powołania spółki celowej CSWI Sp. z.o.o.

Zadaniem spółki będzie uruchomienie, wdrażanie oraz rozwój Centralnego Systemu Wymiany Informacji, który będzie pełnił funkcję ogólnopolskiej platformy wymiany danych pomiędzy OSD, opartej na standardzie ebIX.

W założeniu CSWI ma na celu rozwiązanie problemów, jakie towarzyszą jakości i terminowości przekazywania danych pomiarowych przez Operatorów. Obecnie nagminnie zdarzają się duże opóźnienia w dostarczaniu danych pomiarowych do sprzedawców, co powoduje, że ci zmuszeni są fakturować Klienta na postawie prognoz. Kolejnym problemem, któremu ma zapobiec nowy system CSWI jest rozbieżność danych o zużyciu energii przy rozliczaniu jednego Klienta za ten sam okres przez OSD i sprzedawców.

Poza tym powstanie jednolitych zasad wymiany danych wyeliminuje kłopotliwą dla dostawców różnorodność rodzajów wystawianych przez Operatorów faktur. Obecnie OSD wystawiają dane pomiarowe w Excelu, w formie pliku tekstowego lub przez platformy wymiany informacji. Standaryzacja formy wystawiania danych da możliwość zlikwidowania lub co najmniej znacznego ograniczenia pomyłek technicznych, które mają duże znaczenie przy odczycie danych o zużyciu.

Wprowadzenie CWSI poprawi funkcjonowanie rynku sprzedaży detalicznej oraz relacje między OSD a sprzedawcami, co w następstwie będzie korzystne dla Klientów. Dodatkowo baza danych CSWI będzie przechowywała informacje potrzebne do przeprowadzania audytów oraz da możliwość gromadzenia komunikatów dotyczących ścieżki wiadomości.

Prace nad wdrożeniem jednolitych zasad wymiany danych między operatorami trwają już od roku i potrwają jeszcze kilka lat, ponieważ działania muszą być zgodne z polskim prawem energetycznym i oczekiwaniami Urzędu Regulacji Energetyki. Ze względu na to, że spółki działają na rynku jako grupy konkurencyjne potrzebna jest zgoda UOKiK. Jak informuje Energa, nowy standard zostanie wprowadzony u wszystkich Operatorów spółki jednocześnie, o czym rynek zostanie poinformowany co najmniej 180 dni przed wejściem w życie nowej numeracji PPE.

logo

Dla Klientów