Zapowiadany od kilku miesięcy poselski projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii wzbudza wiele kontrowersji. Założeniem prosumenckiej części nowelizacji Ustawy o OZE jest to, że prosumenci mają jedynie wytwarzać energię na własne potrzeby, a nie na niej zarabiać.

Projekt przygotowywany od początku przez resort energii ostatecznie będzie prezentowany jako inicjatywa posłów z partii Prawa i Sprawiedliwości i wejdzie w życie od 1 lipca 2016, czyli z półrocznym opóźnieniem. Zmiany dotyczyć będą m.in. prosumentów, taryf gwarantowanych, biomasy oraz pomocy publicznej.

W myśl nowych przepisów stosowane dotychczas „zielone certyfikaty” ma zastąpić aukcyjny system wsparcia OZE, który polega na tym, że rząd będzie zamawiał określoną ilość energii odnawialnej. Prosumenci zaś przystąpią do aukcji, którą wygra ten, kto zaoferuje najkorzystniejszą ofertę.

Projekt zakłada największe wsparcie dla tych technologii, które „wytwarzają energię w sposób stabilny i przewidywalny", co znaczy, że wsparcie dla energii ze słońca i wiatru będzie ograniczone. Dodatkowo nowelizacja Ustawy o OZE przewiduje, że prosumenci nie dostaną pieniędzy za wyprodukowaną i przekazaną do OSD energię elektryczną, jak zakłada obecna wersja Ustawy, a jedynie zostaną przyznane rabaty na zakup energii od dystrybutora. W związku z tym prosumenci nie będą mogli liczyć na wsparcie od Rządu w postaci taryf gwarantowanych.

Przedstawiciele organizacji ekologicznych działających w Ruchu „Więcej niż energia” zaprzeczają swojego poparcia dla nowelizacji i jednocześnie krytykują rozwiązania proponowane w projekcie Ustawy o OZE. Tomasz Adamczewski z WWF Polska tak komentuje wyeliminowanie taryfy gwarantowanej: „To oburzające, że resort chce wprowadzić przepisy niekorzystne dla obywateli i niezgodnie z prawdą przypisuje organizacjom społecznym poparcie dla nich”.

W projekcie Ustawy doszukaliśmy się także pozytywnych stron: dzięki zmianom inwestować w odnawialne źródła energii będą mogły zostać nie tylko osoby fizyczne, ale również wspólnoty mieszkaniowe, samorządy, fundacje oraz kościoły. Dodatkowo zostaną zniwelowane obecne problemy związane m.in. z net-meteringiem.

logo

Dla Klientów