Program Prosument realizowany przez NFOŚiGW był państwową nadzieją na wsparcie inwestycji w energooszczędne i niskoemisyjne technologie dla polskich gospodarstw. Obecnie realizacja projektu została wstrzymana przez nowo powołany zarząd NFOŚiGW, a kontynuacja projektu wisi pod znakiem zapytania.

Po kilku miesiącach od powołania nowego zarządu NFOŚiGW nadal nie wiadomo czy i na jakich zasadach program Prosument będzie realizowany. Na decyzję zarządu oczekują przedsiębiorstwa oferujące mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii, które w obliczu niepewności dalszych losów programu i nowelizacji ustawy o OZE, ograniczają swoją działalność.

W założeniu program Prosument miał być wsparciem rozwoju polskiego rynku domowych OZE. Tylko w 2014r. NFOŚiGW zarezerwował na realizację projektu 800 mln zł., w tym 280 mln zł na dotacje oraz 520 mln zł na wypłaty pożyczek dla umów na lata 2014- 2020. Program Prosument wszedł w życie zgodnie z planem i od 2014 r. można było ubiegać się o dofinansowanie za pośrednictwem wybranych gmin i WFOŚiGW. Od kwietnia 2015 pośrednikiem został także BOŚ Bank.

Na dzień dzisiejszy program Prosument tkwi w martwym punkcie, co jest dużym utrudnieniem dla firm oferujących mikroinstalacje OZE. Uniemożliwia to bowiem kreowanie ofert oraz planowanie rozwoju.

Obiekcje nt. realizacji głównych programów NFOŚiGW potęgowały dodatkowo informacje o zamiarze zmian zasad finansowania programów prośrodowiskowych przez nowy zarząd, które mówiły m.in. o ograniczeniu bezzwrotnych dotacji w przypadku Prosumenta.

logo

Dla Klientów