1 października 2016 wejdzie w życie ustawa o efektywności energetycznej, którą sejm przyjął 20 maja br. Głównym założeniem nowej ustawy jest narzucenie obowiązku przeprowadzania audytów energetycznych przez duże przedsiębiorstwa. Zgodnie z ustawą od 1 października 2016 właściciele takich organizacji będą mieli 12 miesięcy na przeprowadzenie pierwszego audytu.

Ustawa o efektywności energetycznej wymaga także od firm sprzedających prąd, ciepło lub gaz odbiorcom końcowym uzyskania określonej liczby białych certyfikatów i przedstawienia ich prezesowi URE. W przypadku, kiedy przedsiębiorstwo ich nie posiada, musi wnieść tzw. „opłatę zastępczą”. Za wydawanie i umarzanie certyfikatów odpowiedzialny jest prezes URE. Sejm utrzymuje, że ustawa powinna wejść w życie jak najszybciej, ponieważ nad Polską wisi widmo kar za niewdrożenie do krajowych przepisów unijnych nakazów z 2012 r. Zgodnie z dyrektywą UE państwa członkowskie muszą osiągnąć do 2020 r. określony poziom oszczędności energii. W październiku ubiegłego roku Komisja Europejska przywołała Polskę do obowiązku wdrożenia jej zapisów.

Ustawa przewiduje także działania jednostek sektora publicznego w celu poprawy efektywności energetycznej oraz sposobów na oszczędzanie energii. Minister energii będzie opracowywał plan działań cyklicznie co 3 lata. Projekt ma zawierać m.in. informacje o oszczędnościach energii z przesyłu lub dystrybucji i końcowym zużyciu energii, opis programów poprawienia efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki oraz określenie krajowego celu tej efektowności. Dodatkowo w planie ma znaleźć się strategia wspierania inwestycji w renowację budynków.

Podsumowując, wszystkie polskie organy władzy publicznej będą zobowiązane do kupowania efektywnych energetycznie produktów i usług, a nawet budynków. Dodatkowo jednostki sektora publicznego będą musiały wypełniać zalecenia dotyczące efektywności energetycznej w budynkach modernizowanych i przebudowywanych, należących do skarbu państwa. Zgodnie z ustawą system świadectw efektywności energetycznej (białe świadectwa) zostanie zachowany.

logo

Dla Klientów