Ministerstwo Energii zapewnia, że w tym roku nie będzie ograniczeń w poborze prądu dla firm. W kolejnych latach ryzyko blackoutu jest także znikome.

Resort energii informuje, że wszystkie elementy wpływające na możliwość wystąpienia niedoborów mocy, tj. temperatury otoczenia, poziomy i temperatury wód chłodzących chłodzących nie wskazują na prawdopodobieństwo wystąpienia niedoborów mocy z tytułu ubytków hydrologicznych w najbliższym okresie.

W 2015 roku w okresie od 12 do 31 sierpnia, PSE podjęło w sierpniu decyzję o wprowadzeniu ograniczeń w poborze energii elektrycznej. Ministerstwo Energii zapowiada jednak, że to się nie powinno powtórzyć.

"Biorąc pod uwagę prognozy zapotrzebowania na moc szczytową oraz wyżej wymienione podjęte działania przez OSP, istnieje małe prawdopodobieństwo, że w najbliższych latach wystąpią na terenie kraju ograniczenia w poborze mocy, związane z przeciążeniami sieci lub brakiem odpowiedniego wolumenu mocy w systemie" - pisze resort.

Dodaje, że w dłuższej perspektywie czasowej należy w Polsce wprowadzić stosowny mechanizm, który będzie stanowił dla sektora wytwórczego efekt zachęty do utrzymywania odpowiedniego wolumenu mocy sterowalnej w systemie, ponieważ obecne ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym nie stanowią sygnałów do podejmowania decyzji inwestycyjnych i modernizacyjnych.

logo

Dla Klientów