Już niedługo odbędzie się 23. Światowy Kongres Energetyczny, w ramach którego 20 września br. został opublikowany raport Światowej Rady Energetycznej dotyczący udziału energii pochodzących z OZE w światowym systemie energetycznym.

Ze wspomnianego raportu wynika, że odnawialne źródła energii stanowią obecnie ponad 30% całkowitej globalnej mocy zainstalowanej oraz, że z OZE pochodzi 23% światowej produkcji energii. Przez ostatnie 10 lat odnawialne źródła energii wzrosły średniomiesięcznie o 23% (elektrownie wiatrowe) i o 50% (elektrownie solarne).

Jak ocenia sekretarz generalny Światowej Rady Energetycznej. Christopg Frei, na sukces rozwoju OZE i ich integracji z globalnymi systemami elektroenergetycznymi składa się odpowiednia struktura rynku, ramy regulacyjne oraz planowanie regionalne, które zapewnia szybki przepływ energii. Frei uważa, że świat pokonał punkt zwrotny w "wielkiej transformacji energetyki" i jest na półmetku zrealizowania zadań polityki klimatycznej "uzgodnionych w trakcie COP21".

Światowa polityka jest komplementarna do efektownych i coraz tańszych technologii. Aby system energetyczny był sprzyjający integracji OZE, konieczne jest podejście holistyczne i długoterminowe. Istnieje także potrzeba do zachęcania do inwestowania w OZE dzięki opłacalnej cenie tych inwestycji. Dzięki tym działaniom zapewnione zostanie bezpieczeństwo dostaw energii odnawialnej.

logo

Dla Klientów