Coraz większe zainteresowanie inwestycjami efektywności energetycznej podyktowane jest przede wszystkim dbałością o stan środowiska naturalnego. Konkurencyjność na rynku umożliwia nie tylko wybór najbardziej efektywnej technologii czy doświadczonego wykonawcy robót, ale także wybór formy finansowania i realizacji inwestycji.

Rozwój technologii, który w znaczący sposób przyczynił się do wzrostu ilości zanieczyszczeń powietrza, otwiera przed nami równocześnie nowe możliwości poprawy efektywności energetycznej. Inwestycje polegające na termomodernizacji budynków, wdrożeniu systemów odzysku energii, czy inteligentnych systemów zarządzania energią oraz wymiana źródeł ciepła na odnawialne źródła energii, dają realną możliwość realizacji założeń racjonalnej gospodarki energetycznej.

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję zanieczyszczeń jest najważniejszym zadaniem naszej cywilizacji w obecnych czasach. W porównaniu z pozostałymi krajami UE Polska jest w czołówce krajów, w których przeważa emisja gazów cieplarnianych pochodzenia przemysłowego, w tym z bardzo dużym udziałem sektora energetycznego.

Szacuje się, że z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera w Polsce ponad 40 tys. osób rocznie. To ponad 12 razy więcej niż ginie wskutek wypadków drogowych (w 2014 r. w Polsce liczba śmiertelnych ofiar wypadków komunikacyjnych wyniosła 3170), a koszty chorób spowodowanych zanieczyszczeniami powietrza w Unii Europejskiej wynoszą 940 mld euro rocznie. Do jednej z najniebezpieczniejszych grup zanieczyszczeń należą pyły, oznaczane jako PM10 i PM2,5. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie na działanie pyłu PM 2,5 skraca życie statystycznego mieszkańca UE o ponad 8 miesięcy,
a w przypadku mieszkańców Polski – aż o 10 miesięcy.

Propozycje inwestycji mających na celu poprawę efektywności energetycznej szacowane są w tzw. audytach energetycznych, dzięki którym inwestor ma możliwość poznania oszczędności wynikających z wykonanych modernizacji. Efektem realizacji przedsięwzięć np. termomodernizacyjnych są nawet 50% oszczędności wynikające ze zmniejszenia zapotrzebowania na energię w danym obiekcie. Ponadto wysokosprawne systemy odzysku energii, instalacje fotowoltaiczne, inteligentne systemy grzewcze i oświetleniowe oraz odnawialne źródła energii dają szansę na racjonalne wykorzystanie paliw kopalnych, a co za tym idzie - ograniczenie ich zużycia. Rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną pozwalają na minimalizację energochłonności budynków, obiektów, instalacji i urządzeń. W konsekwencji przekłada się to na mniejsze zużycie surowców kopalnych, a zatem - pośrednio - na poprawę jakości powietrza. Efektywne wykorzystanie energii w przedsiębiorstwach wpływa na obniżenie kosztów operacyjnych prowadzenia działalności gospodarczej a co za tym idzie wzrost konkurencyjności.

Anna Saternus

logo

Dla Klientów