Raport Amerykańskiego Biura Pracy przygotowany dla magazynu Forbes pokazuje, że zawód audytora będzie jednym z najbardziej pożądanych zawodów w 2020 r.

 

 123

 

   Twórca Nike audytorem energetycznym? Pewnie niewielu z nas wie, że Phil Knight zaczynał karierę właśnie w audycie. Dodatkowo statystyki podają, że 53% CEO stu największych firm na świecie zaczynało swoją drogę do sukcesu jako audytorzy energetyczni.  Na czym polega zawód audytora? Najogólniej mówiąc, osoba ta przeprowadza audyt energetyczny, o czym napisaliśmy więcej w tym artykule. Na początku warto rozróżnić dwie postaci: audytora energetycznego i audytora efektywności energetycznej.

   Gdybyśmy mieli przyjrzeć się bliżej, audytor energetyczny przeprowadza pomiary, analizuje zdobyte dane i rekomenduje najbardziej opłacalne przedsięwzięcia, które warto wprowadzić, by zoptymalizować zużycie energii. Zatrzymując się jeszcze na chwilę, wspomnijmy, że aby znaleźć zatrudnienie w tym zakresie obowiązków, wystarczy posiadać kompetencje, o których powiemy w dalszej części artykułu. Jeśli chodzi o audytora efektywności energetycznej, zostanie nim wymaga spełnienia bardziej zaawansowanych kryteriów. Ten temat przybliża nam ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 831).
 
Jakie kompetencje wyróżniają eksperta zajmującego się tą gałęzią energetyki?
- posiada wykształcenie techniczne: energetyka, inżynieria środowiska,  budownictwo i/lub pokrewne
- dobrze zna prawo energetyczne
- świetnie zna normy ISO50001 wraz z ich praktyczną interpretacją
- zna zagadnienia związanych z ochroną środowiska
- zna system zarządzania jakością
- zna zasady BHP
- posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu przeprowadzania audytu
- ma wysokie umiejętności komunikacyjne
- potrafi planować
- umie sporządzać raporty
- posiada umiejętność przeprowadzania kontroli
- posiada aktualną wiedzę o rynku i stosowanych technologiach.
Praca audytora to połączenie zadań w biurze z działaniami w terenie. Na zewnątrz  zbiera informacje w budynkach i/lub procesach technologicznych, natomiast w biurze opracowuje analizy i raporty będące podsumowaniem całej procedury.
 
Cele pracy audytora są różne i zależne głównie od rodzaju zleconego audytu.
 
A jakie cechy osobowościowe audytora mogą wpłynąć na to, że jako zlecający audyt w naszej firmie będziemy zadowoleni z jakości dostarczonych wyników? Trzeba zwrócić uwagę na:
- dokładność
- komunikatywność
- odpowiedzialność
- punktualność
- wiarygodność
- skuteczność
- przedsiębiorczość
 
Takie cechy są korzeniem dla długotrwałych, satysfakcjonujących relacji w biznesie. Jeśli zastanawiasz się nad wyborem firmy, która przeprowadzi dla Ciebie profesjonalny audyt, możesz doświadczyć opisanych zalet zapraszając do swojego przedsiębiorstwa Polskie Centrum Doradztwa Energetycznego, na przykład naszego eksperta z 7-letnim doświadczeniem w branży, Armanda Naporowskiego. Kliknij tutaj, aby umówić się na dogodny dla Ciebie termin konsultacji. Zapraszamy :)
 
 
Sara Kocot

 

 

 

logo

Dla Klientów