Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /pcde.pl/libraries/cms/application/cms.php on line 464
Polskie Centrum Doradztwa Energetycznego - Co zrobić w przypadku wysokich kosztów użytkowania budynków?

W ubiegłym roku polska energetyka promowała liczne konkursy wpierające inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej. Często warunkiem otrzymania dofinansowania jest przeprowadzenie audytu. Jaki jego rodzaj wybrać?

 

 22

 

W tym artykule przedstawię Wam 2 najczęstsze podziały. Ze względu na cel badania wyróżniamy 3 rodzaje audytów:

1. audyt energetyczny budynku - szczegółowa analiza energetyczna służąca pozyskaniu wiedzy o zapotrzebowaniu energetycznym budynku. Audyt: analizuje zużycie mediów energetycznych, rozpoznaje obszary strat energii, wskazuje konkretne rozwiązania w kierunku ograniczenia zużycia energii, analizuje ekonomicznie proponowane rozwiązania;

2. audyt efektywności energetycznej -  jego wykonanie jest niezbędne dla uzyskania świadectwa efektywności energetycznej- tzw. białego certyfikatu.

3. audyt energetyczny przedsiębiorstwa – jest obowiązkowy dla dużych przedsiębiorstw, ma na celu zbadanie oraz ocenę sposobów wykorzystywania energii w przedsiębiorstwach.

 

Ze względu na ,,przedmiot”, obszar, który chcemy poddać analizie:

1. audyt termomodernizacyjny - opracowanie określające zakres, parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Opracowanie zawiera rekomendację rozwiązań optymalizujących procesy energetyczne, stanowiących założenia do projektu budowlanego.

2. audyt przemysłowy - badanie dla zakładów przemysłowych wymagające poznanie procesów produkcyjnych, głównie energochłonnych. Zakres tego rodzaju audytu jest bardzo szeroki i może obejmować takie zadania jak: analizę możliwości wykorzystania energii odpadowej z procesów technologicznych, koncepcje techniczne usprawnień modernizacyjnych czy opis systemu chłodzenia zakładu;

3. audyt elektroenergetyczny - badanie zużycia energii poprzez  przyjrzenie się: parametrom urządzeń elektroenergetycznych, obciążeń i warunków pracy urządzeń, optymalności doboru urządzeń oraz schematu technologicznego;

4. audyt źródła ciepła - ekspertyza, która pozwala na wskazanie optymalnego rozwiązania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w zakresie źródła ciepła oraz uzyskania jednej z form wsparcia finansowego.

 

Audyt daje osobom indywidualnym i przedsiębiorcom wgląd w zapotrzebowanie i zużycie energii oraz podaje konkretne rozwiązania służące obniżeniu potrzeb energetycznych, a co za tym idzie - kosztów. Warto też podkreślić, że w każdym przypadku te oszczędności będą inne. O tym dowiesz się więcej w trakcie spotkania podsumowującego z audytorem. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem na pewno odpowie na wszelkie nurtujące Cię kwestie. Czy wiesz już jaki audyt będzie najodpowiedniejszy dla Twoich potrzeb?

 

                                                                                                                                                                                    Sara Kocot

 

 
 

logo

Dla Klientów