Od początku roku jesteśmy świadkami chaosu w polskiej polityce energetycznej. Temat dotyczy każdego z nas- właścicieli domów jednorodzinnych, mieszkań, przedsiębiorców, instytucji, każdy z nas pobiera prąd, za co rozliczany jest wg określonych, często niejasnych stawek. Jakie niewiadome w sprawie cen energii już znane? Zapraszamy do krótkiego przyjrzenia się obecnej sytuacji.

 

Projekt bez tytułu 17

 

       28 czerwca polskie media obiegła informacja o podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy w sprawie cen prądu. W dokumencie podzielono 2019 rok na dwa okresy, jednocześnie uprawnienia do obniżonych cen energii do końca roku pozostawiono: gospodarstwom domowym, mikro i małym przedsiębiorcom, szpitalom, jednostkom sektora finansów publicznych, samorządom a także innym państwowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. Choć od 1 lipca średnie i duże przedsiębiorstwa będą obowiązywać ceny rynkowe, mogą one skorzystać z pomocy de minimis za II półrocze 2019 r. To prawo jest dostępne dla odbiorcy końcowego, który przedłoży przedsiębiorstwu energetycznemu specjalne oświadczenie o potwierdzeniu statusu do 27 lipca.

 

Jak sprawy ,,mają się" teraz? Resort energii do 10 lipca przeprowadza konsultacje społeczne i uzgodnienia zaktualizowanej wersji projektu rozporządzenia w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny a także sposobu wyznaczania cen odniesienia.

 

Powodem, dla którego zdecydowano zaktualizować projekt rozporządzenia było wejście w życie zmian w ustawie o podatku akcyzowym, ustawie o efektywności energetycznej jak również ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych , które miały swój udział w ,,destabilizacji" cen energii.

 

Projekt bez tytułu 18

 

Zgodnie z przepisami, minister energii zobowiązany jest wydać takie rozporządzenie do 20 lipca bieżącego roku.

 

Czego dowiemy się z dokumentu? Przede wszystkim zdefiniowany zostanie sposób przeliczenia różnicy ceny i rekompensaty finasowej (łącznie ze średnioważoną ceną prądu na rynku hurtowym, pozostałymi kosztami jednostkowymi przedsiębiorstw energetycznych). Polacy poznają też sposób wyznaczania cen i stawek opłat za energię dla odbiorcy końcowego.

 

Przypomnijmy inną, ważną ustawę, będącą rozwiązaniem na rosnące ceny energii oraz odpowiedzią na nasilającą się potrzebę zastąpienia nieodnawialnych źródeł energii, bardziej ekologiczną alternatywą. Jest to Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

 

 Projekt bez tytułu 19

 

Pojawiają się w niej zapisy o fotowoltaice, czyli metodzie wytwarzania prądu z wykorzystaniem promieniowania słonecznego. Punkty określają m. in. sposób pomiaru energii wytworzonej z OZE. Z dokumentem zawierającym pełną treść ustawy możemy zapoznać się na stronie http://prawo.sejm.gov.pl.

 

Jeśli szukają Państwo szczegółowych informacji w aspekcie uniezależnienia się od zmiennych kosztów energii elektrycznej poprzez uruchomienie domowej elektrowni fotowoltaicznej, zachęcamy do kontaktu z ekspertem ds. fotowoltaiki pod numerem +48 790 30 30 10.

 

Sara Kocot

 

 
 

logo

Dla Klientów