Na przełomie sierpnia i września startuje rządowy program ,,Mój prąd", który wspiera finansowanie instalacji fotowoltaicznych. Już teraz sprawdź, ile zwrotu za zakup możesz otrzymać.

 Projekt bez tytułu15

Podstawowym celem stojącym za nowym ,,instrumentem finansowym” jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych.

 

Oto główne zasady programu:

- całkowity budżet wynosi 1 mld złotych

- odbiorcą programu są gospodarstwa domowe, na których zostanie założona mikroelektrownia fotowoltaiczna

- dofinansowanie obejmuje 50% kosztów zakupu i montażu instalacji, jednocześnie nie przekroczy kwoty 5000zł

- biorąc pod uwagę ceny rynkowe, 5000zł dostanie elektrownia o mocy w przedziale 2-10 kW

- dofinansowaniu podlegają wydatki poniesione w okresie od 23.07.2019

- zwrot części kosztów inwestycji w OZE otrzymamy dla instalacji przyłączonej do sieci po rozpoczęciu naboru

- prace inwestycyjne (podpisanie umowy z dystrybutorem i montaż licznika) muszą być zakończone w momencie gdy składamy wniosek

- w dofinansowaniu liczy się również data produkcji paneli- możemy bowiem założyć maksymalnie 2-letnie moduły

- naszym obowiązkiem przy składaniu wniosku jest przedłożenie: faktury za zakup i montaż paneli, potwierdzenie zapłaty faktury, dokument potwierdzający założenie licznika zawierający dane identyfikacyjne umowy kompleksowej

- nabór wniosków oraz całą obsługę programu ,,Mój prąd” prowadzi NFOŚiGW.

Po więcej informacji zajrzyj tutaj.

logo

Dla Klientów