Co jest powodem pomagania Polakom w budowaniu instalacji? O tym w dzisiejszym wpisie. Zapraszamy do lektury i zostawienia komentarza. :)

 Projekt bez tytułu22

 

Przypomnijmy, że Senat kończy prace nad nowelizacją ustawy o OZE. W jej wyniku do grona prosumentów dołączą przedsiębiorstwa i spółdzielnie. Przy produkcji z instalacji do 50 kW nadwyżki będą mogły oddawać do sieci i rozliczać je zgodnie z systemem opustów. Nowela otworzy także furtkę do przeprowadzania w najbliższych miesiącach aukcji wspierających elektrownie fotowoltaiczne o mocy 1MW i większe.
Dotychczasowe wsparcie państwa w finansowaniu fotowoltaiki Polaków to:
- ulga termomodernizacyjna w wysokości do 53 tys. zł zwrotu za zakup modułów, osprzętu i montażu
- program ,,Mój prąd" dający dotacje na mikroinstalacje w wysokości do 5 tys. zł
- dodatkowo trwają prace nad projektem ustawy zwiększającej wsparcie termomodernizacyjne o 5 punktów procentowych dla inwestujących w fotowoltaikę bądź turbiny wiatrowe.

 

Dzięki tym instrumentom finansowym zauważono wzrost mikroelektrowni o ok. 20%.
Założeniem państwa jest osiągnięcie do 2040 roku poziomu 20 TWh/rok energii dostarczanej z fotowoltaiki.

 

Ta zwiększająca się w ostatnim okresie liczba form wsparcia wynika ze zbliżającego się 2020 roku kiedy to Polska będzie rozliczona z realizacji celu 15% udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii.
Optymistów zdaje się być niewielu. Eksperci działający w obszarze fotowoltaiki zwracają uwagę na czasochłonne procedury budowania farm fotowoltaicznych.

 

Uda się, nie uda się? Warto odpowiedzieć na pytanie od kogo naprawdę zależy realizacja celów klimatycznych postawionych Polsce przez UE....

logo

Dla Klientów