Skip to content

Marvit Kobyłka

Moduły fotowoltaiczne

Jinko 330 Wp

Ilość modułów

46 szt.

Inwerter

SOLAR EDGE

Łączna moc

15.18 kWp

Lokalizacja

Kobyłka

Play Video