Skip to content

Warka

Moduły fotowoltaiczne

Longi 365Wp Bifacial

Ilość modułów

136 szt.

Inwerter

Sofar Solar

Łączna moc

49.64 kWp

Lokalizacja

Warka