Skip to content

Jaką mamy gwarancję, że inwestycja w fotowoltaikę zwróci się w okresie 5-6 lat?

Takie pytanie często pada w naszą stronę od Klientów. Czy realne jest, że kalkulacje mogą nie być zgodne z prawdą i instalacje fotowoltaiczne zwrócą się nie w 6 a np. w 10 lat? Oczywiście, okres zwrotu może różnić się od kalkulowanego. Jednak by nastąpiło jego wydłużenie musiałoby wydarzyć się kilka wręcz ekstremalnych czynników. Niestety ostatni z nich jest dość realny i zdarza się dość często.

  • Drastyczny spadek cen energii elektrycznej do poziomu 350/400 zł/MWh.

Analizując dane historyczne dotyczące cen energii w naszym kraju dobrze wiemy, że jest to nierealne, a ceny energii na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat nie zanotowały spadku. Tylko w 2021 energia elektryczna zdrożała od ok 10 do 20% co dotkliwie odczuje każdy z nas jak. Zarówno odbiorcy indywidualni, jak i przedsiębiorcy – co przełoży się bezpośrednio na wzrost cen produktów przez nich wytwarzanych.

 

Głównym powodem tak dużych podwyżek jest wprowadzona od 1 Stycznia 2021 opłata mocowa w wysokości 76 zł/MWh dla przedsiębiorców oraz od 22,40 zł aż do 125,52 zł rocznie dla odbiorców indywidualnych. Jeżeli tendencja wzrostów utrzyma się na podobnym poziomie w przyszłych latach to fotowoltaika zwróci nam się w okresie krótszym niż 4 lata.

  • Zmiana systemu rozliczeń z fotowoltaiki

Obawa taka mogłaby istnieć przy instalacji o mocy powyżej 50 kWp, a uściślając przy inwestycjach w farmy fotowoltaiczne o mocach do i powyżej 1 MWp. Sytuacja taka miała już raz miejsce, gdy planowano wprowadzenie tzw. taryf gwarantowanych, z których wycofano się po zmianie partii rządzącej w naszym kraju zastępując mniej atrakcyjnym systemem aukcyjnym.

 

W przypadku mikroinstalacji o mocy do 50 kWp możemy czuć się bezpieczni. Gwarancją jest dla inwestora ustawa dotycząca rozliczeń prosumenckich, która jasno wskazuje, że Klient jest nią objęty przez 15 lat. Nawet zmiana prawa nie może powodować wpływu na Klientów, którzy zostali objęci taką ochroną wychodząc z założenia, że prawo nie może działać wstecz.

 

Cytując:

 

Jak wynika z ustawy, mechanizm ten pozwoli pobrać prosumentowi darmową energię z sieci, w zamian za wprowadzany do niej prąd z mikroinstalacji. Za każdą kilowatogodzinę wprowadzoną do sieci operatora prosument ma prawo otrzymać swoisty „rabat” na kupowaną przez niego energię w czasie zwiększonego zapotrzebowania.

 

  • 1 : 0,8 w przypadku instalacji o mocy do 10 kW,
  • 1 : 0,7 w przypadku większych mikroinstalacji o mocy do 50 kW. 

Rabat ma dotyczyć opłat zmiennych na rachunku za energię, a więc ceny energii i kosztów dystrybucji, nie obejmie jednak opłat stałych (opłaty OZE czy opłaty przejściowej). System opustów ma obowiązywać prosumenta w okresie 15 lat, a rozliczenia będą realizowane w cyklach rocznych. 

 

  •  Brak dofinansowań

Obawa ta została rozwiązana z końcem 2020 roku, kiedy to wiceminister klimatu i rządowy pełnomocnik ds. OZE, Ireneusz Zyska poinformował, że Ministerstwo Klimatu zdecydowało się kontynuować program „Mój Prąd” w 2021 roku.

Dodatkowo trwają prace nad rozszerzeniem dotychczasowego zakresu programu o następujące elementy: punkty ładowania (ładowarki), system zarządzania energią w domu, magazyny energii. Rozważane są także rozwiązania w zakresie magazynowania ciepła/chłodu co jeszcze bardziej uatrakcyjni inwestycje w fotowoltaikę.

  • Awaryjność instalacji fotowoltaicznej

Instalacja fotowoltaiczna przez wiele lat powinna funkcjonować bezawaryjnie i bezobsługowo dostarczając do naszych domów i firm darmową energię ze Słońca. Jednak wraz ze wzrostem zainteresowania fotowoltaiką, powstało wiele nowych i niedoświadczonych firm realizujących takie instalacje. Niestety instalacja fotowoltaiczna źle wykonana może produkować znacznie mniej energii niż wykonana poprawnie, a w najgorszych przypadku nie produkować jej wcale stwarzając dodatkowo zagrożenie pożarowe!

Dlatego każdorazowo przed podjęciem decyzji zweryfikuj firmę, z którą rozmawiasz pod kątem jej doświadczenia, stosowanych komponentów instalacji, posiadania niezbędnych certyfikatów i uprawnień oraz posiadania ubezpieczenia OC.

Dzięki temu możesz mieć pewność co do jakości oferowanych przez nich usług oraz faktu, że Twoja instalacja będzie działać poprawnie i bezpiecznie i zwróci się w zakładanym okresie.

Jedynie fakt kto wykonuje instalacje fotowoltaiczną może mieć faktyczny wpływ na okres zwrotu Twojej inwestycji.