Skip to content

Fotowoltaika dla rolników. Przekonaj się sam.

Obecne i prognozowane podwyżki prądu powodują w pełni uzasadniony niepokój wśród członków gospodarstw domowych, przedsiębiorców ale także wśród rolników. Zainteresowanie alternatywnych sposobów pozyskania energii elektrycznej to nie tylko trend panujący wśród ekologów, ale przede wszystkim sposób na obniżenie cen prądu za energię elektryczną. W przypadku gospodarstw rolnych niwelowanie kosztów produkcyjnych bezpośrednio przekłada się na efektywność oraz na ceny rynkowe produktów, które dotyczą wszystkich konsumentów. Zapotrzebowanie na energię w gospodarstwach rolnych zajmujących się produkcją rolną czy hodowlą bydła, kwartalnie szacuje się między 5 000 a 22 000 kWh, przy czym zużycie energii na cele bytowe we wszystkich gospodarstwach zawiera się na stałym poziomie pomiędzy 1 400 a 4 600 kWh. Ich profil zużycia jest podobny do profilu w zakładach produkcyjnych lub usługowych.

Dlaczego rolnicy coraz częściej inwestują w fotowoltaikę?

Po pierwsze, możliwość zastosowania elektrowni fotowoltaicznej w gospodarstwie na własne potrzeby. Wielkość instalacji fotowoltaicznej dobiera się na podstawie wysokości miesięcznych rachunków za prąd. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne określenie tendencji zużycia energii elektrycznej w skali roku, a także odpowiednie dopasowanie mocy ogniw. Przykładowo: dla gospodarstwa o miesięcznym rachunku za prąd wynoszącym 400 zł, zalecana moc instalacji fotowoltaicznej wynosi 10 kW. Koszt takiej instalacji wyniesie około
45 000 zł, a z uwzględnieniem ulgi w podatku rolnym jedynie 33 750 zł. W całkowitym okresie jej eksploatacji, który oscyluje na poziomie 25 lat, inwestycja wygeneruje około 416 000 zł oszczędności i zwróci się po 5 latach. Sumy oszczędności w 25 latach obliczono z uwzględnieniem 3,5% wzrostu cen energii rocznie. Obliczenia dla instalacji fotowoltaicznych o mocy 10 kW, 20 kW, 40 kW i 50 kW zaprezentowane zostały w poniższej tabelce. 

Drugą ważną korzyścią jest niezależność się od zmiennych cen energii elektrycznej, których podwyżki mogą wpływać na konkurencyjność produkowanej żywności. Dominującym źródłem energii elektrycznej w gospodarstwach rolnych pozostaje prąd elektryczny (88,7 proc.). Opłaty za prąd są również najczęściej wskazywane przez rolników jako najmocniej obciążające budżet spośród wszystkich wykorzystywanych źródeł energii. Energia elektryczna to najczęściej aż 20 proc. całkowitych kosztów produkcji rolnej. W przypadku podwyżki cen energii elektrycznej, niemal 65 proc. rolników, którzy wzięli udział w badaniu przeprowadzonym   na   zlecenie   banku    BNP    Paribas,    rozważyłoby    zainwestowanie w alternatywne źródła energii.

Po trzecie, instalacja fotowoltaiczna zapewnienia działania urządzeń w czasie awarii sieci.   Każdy   rozsądny   przedsiębiorca,    przechowując    tony    żywności    (najczęściej   w chłodniach zużywających ogromne ilości  prądu)  nie może pozwolić na ryzyko  przerwy  w dostawie prądu. Rozwiązania fotowoltaiczne umożliwiają magazynowanie energii i dostawy w czasie awarii.

Ostatnim, być może dla większości najistotniejszym argumentem za podjęciem decyzji o zainwestowaniu w instalacje fotowoltaiczne w gospodarstwach rolnych jest możliwość finansowania. Potwierdzają to badania przeprowadzone próbą 265 ankiet, które pokazują, że zdaniem 62,3 proc. badanych – do podjęcia inwestycji w OZE skłoniłby ich program wsparcia w postaci dotacji lub dofinansowania. Ponadto 58,6 proc. badanych rolników deklaruje, że unikanie zanieczyszczeń powietrza i korzystanie z alternatywnych źródeł energii jest istotne, lecz nie na tyle by sami byli gotowi ponosić dodatkowe koszty. Od możliwości finansowania uzależniona jest wysokość wkładu własnego, wynik analizy finansowej, a przede wszystkim stopa zwrotu. Obecnie możliwe jest uzyskanie dofinansowania z:

  • Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
  • Regionalnych Programów Operacyjnych
  • Programów wdrażanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 2014-2020
  • oraz pożyczek na preferencyjnych warunkach.

Podsumowując idea czystego powietrza, zrównoważonego rozwoju i racjonalnego korzystania z zasobów jakimi obdarzyła nas natura jest niezwykle ważna. Dbanie o dobro naszej zielonej planety, naszych dzieci i wnuków, poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii jest słuszne i w dzisiejszych czasach mocno propagowane. Jednak nie powinno być tajemnicą, że za każdym tym rozwiązaniem idzie czynnik ekonomiczny i to on jest tym kluczowym w podjęciu decyzji o zainwestowaniu w nowoczesne i innowacyjne technologie, mające na celu obniżenie kosztów produkcji i zwiększenie zysków. Jednym z takich rozwiązań niewątpliwie są elektrownie fotowoltaiczne. Zatem nie bójmy się oszczędzać.