Skip to content

Zacienienie instalacji fotowoltaicznej.

Pobliskie drzewa, a może dom sąsiada rzuca cień na instalację fotowoltaiczną? Czym będzie to skutkować?

Pośród wielu aspektów technicznych, które należy wziąć pod uwagę na etapie projektowym instalacji fotowoltaicznej, jednym z ważniejszych jest występowanie zacienienia.

Przeprowadzony audyt wraz z dokładnymi pomiarami stanowi element wyjściowy do wykonania wstępnej symulacji ułożenia modułów, a także prognozy występowania zacienienia w skali całego roku. Po analizie wpływu okolicznych budynków, drzew i infrastruktury dachowej na pracę systemu, można dokonać prawidłowej symulacji przyszłych uzysków energetycznych. Zacienienie jest jednym z największych wrogów instalacji fotowoltaicznych. Każdą instalację projektujemy tak, aby maksymalnie zredukować zacienienie paneli słonecznych.

Zarówno panel polikrystaliczny, jak i monokrystaliczny zbudowany jest z pojedynczych ogniw krzemowych połączonych ze sobą szeregowo. Panele w instalacji fotowoltaicznej również łączone są szeregowo. W związku z tym prąd będzie równy prądowi wytwarzanemu przez najsłabsze ogniwo, czyli zacieniony panel. Taka sytuacja będzie skutkowała spadkiem mocy wszystkich paneli w łańcuchu, co za tym idzie spadkiem wydajności całej instalacji. System bowiem dostosuje swoją pracę do pracy najsłabszego ogniwa.

Aby uchronić moduły przed negatywnymi skutkami zacienienia stosuje się diody bocznikujące, które umożliwiają przepływ prądu z obejściem zacienionego ogniwa. Dotychczasowym standardem jest wykorzystanie 3 diod w jednym panelu. Załączenie się jednej z diod powoduje spadek mocy panelu o 33,3%. Schemat został przedstawiony na załączonych grafikach.

Niemniej jednak stosowanie tej technologii nie niweluje problemu zacienień, które zawsze wpływają negatywnie na pracę całego systemu fotowoltaicznego. Zarówno silne, jak i słabe zacienienie powoduje niedopasowanie prądowe lub napięciowe modułów połączonych w ciągu, co w konsekwencji prowadzi do spadku wydajności całego łańcucha. W celu zredukowania strat powodowanych przez zacienienie do minimum możemy zastosować mikroinwertery przeznaczone do pracy z pojedynczym modułem fotowoltaicznym, bądź optymalizatory mocy, których zadaniem jest niezależna optymalizacja pracy każdego z paneli.

Stosując rozwiązanie oparte o urządzenia do optymalizacji pracy modułów fotowoltaicznych można zaprojektować i zrealizować instalację nawet na dachach o bardzo skomplikowanym układzie.