Skip to content

Oferta - Kompensacja mocy biernej

Moc Bierna jest częścią energii elektrycznej, która pulsuje między elementami obwodu elektrycznego. Energia bierna pobierana jest ze źródła równolegle do energii czynnej, jednakże nie jest wykorzystywana do zamiany na pracę. Jest potrzebna do wytworzenia pola magnetycznego (np. w silnikach, transformatorach) lub pola elektrycznego (np. instalacjach elektrycznych, kondensatorach). Jednotką mocy biernej jest var (z ang. Volt Ampere Reactive). Wyróżnia się:

Energię bierną indukcyjną (pobraną)

Energię bierną pojemnościową (oddaną)

Za ponadumowny pobór energii biernej Operator Systemu Dystrybucyjnego ma prawo nałożyć na odbiorcę dodatkowe opłaty. W przeciwieństwie do opłat za zużycie energii czynnej można ich uniknąć dzięki zastosowaniu Kompensacji Mocy Biernej.

Jeżeli masz problem z energią bierną w Twojej firmie, skontaktuj się z nami.