Skip to content

Przebieg rekrutacji

Selekcja aplikacji

Przesłane dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny, kwestionariusz) są analizowane pod kątem zbieżność kandydata do profilu aplikowanego stanowiska, przebiegu ścieżki kariery zawodowej oraz szans na rozwój w strukturach Polskiego Centrum Doradztwa Energetycznego.

Spotkanie rekrutacyjne

Autorzy aplikacji spełniających wymogi formalne oraz pozytywnie ocenionych pod względem powyższych kryteriów zostaną zaproszeni telefonicznie na I etap rozmów kwalifikacyjnych – wywiad kompetencyjny, odbywających się podczas spotkań w miejscach publicznych.

Spotkanie z najlepszymi kandydatami

Kandydaci, których potencjał rozwoju wewnątrz struktur Polskiego Centrum Doradztwa Energetycznego zostanie najwyżej oceniony, zostaną zaproszeni na II etap rozmów kwalifikacyjnych. W tej części rekrutacji kandydat pozna szczegóły nt. funkcjonowania spółki, system zatrudnienia, ścieżki rozwoju kariery oraz będzie miał okazję do uzyskania odpowiedzi na własne pytania.

Szkolenia wdrażające

Ostatecznym krokiem do podjęcia współpracy jest pozytywne przejście testu aktualnego stanu wiedzy na temat polskiej energetyki, zdobytej na podstawie otrzymanych materiałów. Po ogłoszeniu wyników, rozpoczynają się szkolenia wdrażające, przygotowujące do rzetelnej i efektywnej pracy.

Okres testowy

W czasie okresu testowego weryfikowane są umiejętności, komunikatywność, ambicje, determinacja w osiągnięciu wyznaczonych celów oraz złożone w procesie rekrutacyjnym deklaracje. Od wyników uzyskanych w tym czasie zależy dalszy rozwój kariery wewnątrz struktur Polskiego Centrum Doradztwa Energetycznego.