Skip to content

Szkolenia i rozwój

Niezależenie od posiadanego doświadczenia zawodowego i stopnia rozwoju kariery, każdy nowy członek zespołu Polskiego Centrum Doradztwa Energetycznego odbywa szkolenie wdrażające zapewniające podstawy wiedzy nt. polskiej energetyki, profesjonalnych technik doradczych, standardów pracy, wynagrodzenia i rozwoju. Wstępne szkolenia pozwalają poszerzyć i ugruntować wiedzę, poznać kulturę organizacyjną firmy oraz zaplanować swój własny rozwój w strukturze.

Ścieżki rozwoju i kryteria awansu są ściśle określone. O przebiegu kariery decydują umiejętność, wyniki pracy, zaangażowanie, pasje i inne mocne strony pracownika. Stały rozwój zawodowy jest gwarantem wzrostu efektów i satysfakcji z pracy.

W czasie zatrudnienia zapewniane są liczne warsztaty i szkolenia z zakresu energetyki, informatyki, doradztwa, zarządzania, umiejętności miękkich, rozwoju osobistego i innych dziedzin pozwalających zwiększać pracownikom ich kompetencje, profesjonalizm oraz rozwijać indywidualne talenty.